Skip to content

Bij de oprichting van Wijkvereniging Scheveningen was het verplicht om lid van de Wijkvereniging te zijn, om aan een activiteit te mogen deelnemen. Dit vinden wij niet meer van deze tijd, iedereen is welkom.

Er is wel iets anders voor in de plaats gekomen, “Vriend van Wijkvereniging Scheveningen” . Voor 10 euro per jaar bent u een jaar lang vriend van de Wijkvereniging. Dit is een vrijwillige bijdrage, u kunt zelf kiezen of u vriend blijft voor 1 jaar of ons voor meerdere jaren steunt.

Het geld wat de vrienden bijeenbrengen wordt gebruikt voor projecten, waar eigenlijk geen budget voor is. Zo zijn er een paar jaar geleden nieuwe overgordijnen van gekocht en afgelopen jaar zijn de mooie vitrages, die in de zaal hangen, er van gefinancierd.

U kunt zich tijdens een activiteit aanmelden als vriend of d.m.v. een overboeking van 10 euro op Ibannr. NL33INGB 0000 3524 09 t.n.v. Wijkvereniging Scheveningen onder vermelding van uw naam en het woord “Vriend”

U krijgt van ons dan een leuk bedankpakketje als aardigheidje

Back To Top